Polska i jej Kresy Wschodnie 

PONIŻSZE IMFORMACJE   POCHODZĄ  ZE   STRONY  O   PRZEMYŚLU

ZNACZENIE  TERMINU  "RUŚ"

PROBLEM  RUSI  WE  WCZESNYM  OKRESIE  DZIEJÓW  POLSKI

UKRAINA  I  NARÓD  UKRAIŃSKI

POLACY  I  RUSINI

RUSINI  A  UKRAIŃCY

AKCJA REPOLONIZACYJNA NA POŁUDNIOWO WSCHODNICH TERYTORIACH R.P.

DEPOLONIZACJA KRESÓW POŁUDNIOWO WSCHODNICH

PONIŻSZE IMFORMACJE   POCHODZĄ  ZE  SRONY  http://www.opcja.pop.pl/

KRESY: MIT I RZECZYWISTOŚĆ